ArchiwalneCentrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – w...

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – w poszukiwaniu idealnego modelu

-

- Advertisment -spot_img

Dariusz Baran

            Specyfiką psychiatrii dzieci i młodzieży jest to, że pacjent jest w okresie rozwojowym i prawnie podlega władzy rodzicielskiej rodziców lub innych opiekunów. Dlatego pomoc udzielana jest za wiedzą i z udziałem rodzica, opiekuna. Od początku życia dziecka bezpieczne przywiązanie i silne więzi emocjonalne w rodzinie mają fundamentalne znaczenie dla jego dalszego rozwoju psychicznego. Stopniowe poszerzanie sieci kontaktów społecznych, realizowanie obowiązku nauki i kontakty rówieśnicze uzupełniają rozwój ku dorosłości i samodzielności życiowej. Wspomaganie rozwoju i terapia zaburzeń psychicznych u dzieci wymaga współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym. W zależności od rodzaju i charakteru zaburzeń, wielodyscyplinarna pomoc powinna być oferowana nie tylko w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego, ale także systemu edukacji, pomocy społecznej czy nawet sądownictwa rodzinnego. Centrum Zdrowia Psychicznego musi zatem zacząć od zbudowania lokalnej współpracy instytucji i organizacji celem koordynacja działań instytucjonalnych w odpowiedzi na potrzeby zdrowia psychicznego wszystkich dzieci i młodzieży z obszaru działania w sposób kompleksowy i efektywny.

            Problemy zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, takie jak problemowe zachowania, trudności emocjonalne, zakłócenia kontaktów społecznych zwykle są identyfikowane i zgłaszane przez dorosłych: rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, lekarzy rodzinnych, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych. Diagnoza problemów zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży powinna uwzględniać różne aspekty: biologiczny, psychologiczny i społeczny. Na to składają się indywidualne porady diagnostyczne, konsultacje rodzinne lub konsultacje instytucjonalno-rodzinne. Diagnoza powinna być działaniem zespołowym, realizowanym w warunkach otwartego dialogu, w odpowiednio długim czasie i zakończonym ustaleniem Indywidualnego Planu Wspomagania (Rozwoju), w skrócie IPW. Ponieważ zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży mają kontekst rozwojowy, to dlatego synonimem zdrowienia jest rozwój.

            Terapia formalnie następuje po diagnozie i jest realizacją IPW. Jednakże proces terapeutyczny zaczyna się od pierwszego kontaktu, zaś pogłębiona diagnoza dokonuje się przez cały czas trwania terapii. IPW obejmuje oddziaływania terapeutyczne realizowane zarówno w obecności małoletniego pacjenta na spotkaniach indywidualnych, w grupie z innymi pacjentami, na sesjach rodzinnych i sesjach oparcia społecznego oraz bez obecności dziecka poprzez konsultacje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pracownikami pomocy społecznej, kuratorami rodzinnymi w zależności od okoliczności. Wsparcie dla rodziców i wychowawców w ramach skoordynowanej współpracy z innymi pracownikami pomocowymi jest istotną częścią terapii zaburzeń psychicznych i wspomagania rozwoju dziecka. Zespół terapeutyczny może udzielać świadczeń biologiczno-psychologiczno-społecznych w domu lub szkole, w warunkach ambulatoryjnych, na oddziale, w hostelu według zasady, że o ile to możliwe, to najbliżej środowiska życia i z udziałem wszystkich znaczących osób w życiu dziecka lub nastolatka, mających wpływ na warunki jego rozwoju i stan zdrowia psychicznego.

Zdjęcia w serwisie: www.stock.chroma.pl, www.123rf.com, archiwa autorów i redakcji

Najnowsze

Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej: młodzi pacjenci z ChAD wciąż czekają na ogólnodostępną farmakoterapię

30 marca obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (ChAD), poświęcony pamięci wszystkich chorujących na to zaburzenie. Skuteczność leczenia choroby...

Ruch przeciw depresji

Nie ma wątpliwości, że ruch jest dobrym środkiem służącym zapobieganiu depresji, choć trzeba pamiętać, że tak jak do jej...

Terapia sztuką pozwala zrozumieć własne emocje i nie jest stygmatyzująca

Tempo życia nie spadnie, a wyzwań będzie coraz więcej. Trzeba wprowadzić profilaktykę psychiczną w szkołach wyższych, żeby nauczyć studentów...

Presja edukacyjna

Cezary Żechowski Kiedy w czerwcu kończył się rok szkolny i zbliżały wakacje, miałem poczucie dobrze wykonanego obowiązku. Większość dzieci i...

Urojenia wsteczne – zapomniany termin psychopatologiczny

Ryszard Kujawski | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu Przeglądając starą prasę psychiatryczną, natknąłem się na artykuł Adama...

Dlaczego psychoterapeuci odrzucają projekt rozporządzenia dotyczący specjalizacji?

Niniejszy tekst zawiera obszerne fragmenty informacji dla mediów przygotowanych we współpracy przez reprezentantów między innymi: Sekcji Naukowej Psychoterapii i...

Na czasie

Zdrowie to kochać i pracować

Jak dbać o zdrowie psychiczne, jak objawiają się kłopoty...

Starość – wyzwanie dla współczesnej cywilizacji

Tadeusz Parnowski (PTPG, RJP PAN) Zmiany demograficzne i epidemiologiczne w...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Może Cię zainteresować
Rekomendowane