Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi prawną regulację w zakresie korzystania z serwisu internetowego www.ZdrowiePsychiczne.com wydawanego przez Mediadore Witold Szuk, ul. Zgoda 13/43, 00-012 Warszawa, NIP: 9580922493 (zwanego dalej Wydawcą).

Serwis internetowy www.ZdrowiePsychiczne.com tworzony jest przez redakcję Kwartalnika PSYCHIATRA i nie jest organem żadnego towarzystwa naukowego, ani nie reprezentuje żadnej instytucji. Serwis nie stara się o Impact Factor, nie jest na liście Ministerstwa Nauki ani na indeksie Kopernika.

Treść serwisu jest chroniona prawem autorskim. Dokumenty publikowane na stronie można kopiować wyłącznie do prywatnych celów niekomercyjnych. Dokumenty nie mogą być kopiowane ani nie rozpowszechniane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, oprócz tych, które przeznaczone są do republikacji przez dowolne media i oznaczone sygnaturą „DLA MEDIÓW”.

Treści zamieszczone na stronie nie mają charakteru konsultacyjnego, a wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty świadczenia porad, usług ani oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Opinie wyrażone w artykułach publikowanych w naszych pismach są poglądami ich autorów formułowanymi bez założenia nieomylności i nie stanowią rekomendacji.
Publikowane materiały reprezentują opinie ich autora/autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak, by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy, jak również, że reprezentują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy pochodzą.

Wydawca Mediadore, Redakcja serwisu internetowego ani Autorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niedokładności lub pomyłki w treści materiałów oraz wynikłe z tego tytułu problemy, ani tym bardziej za szkody lub zniszczenia osób lub własności wynikające z odpowiedzialności za produkty, zaniedbania lub z innych przyczyn, ani też z używania bądź stosowania jakichkolwiek metod, produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w publikowanych materiałach.

Wydawca Mediadore, Redakcja serwisu internetowego ani Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje i działania podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie.
Z powodu gwałtownego postępu w naukach medycznych zawsze konieczne jest niezależne weryfikowanie przez lekarza diagnoz, metod leczenia i dawek leków.

Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na powyższe postanowienia.

© Mediadore Witold Szuk. Wszyskie prawa zastrzeżone.