ArchiwalneRaport na temat zapobiegania samobójstwom

Raport na temat zapobiegania samobójstwom

-

- Advertisment -spot_img

Ponad 800 000 osób popełnia rocznie samobójstwo – co 40 sekund umiera 1 osoba w wyniku samobójstwa – informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w opublikowanym w dniu 4 września 2014 w Genewie raporcie nt. Zapobiegania Samobójstwom. Około 75% samobójstw dotyczy krajów o niskich i średnich dochodach.

Zatrucie pestycydami, powieszenie, użycie broni palnej, to jedne z najczęściej wykorzystywanych metod popełniania samobójstwa na świecie. Doświadczenia z wielu krajów dowodzą, że ograniczenie dostępu do tych środków może pomóc w zapobieganiu samobójstwom. Innym kluczowym działaniem mogącym zapobiegać samobójstwom jest zobowiązanie się rządów państw do uchwalenia i wdrożenia skoordynowanych planów działania. Obecnie jedynie 28 krajów posiada takie strategie zapobiegania samobójstwom.

W Polsce nie ma takiego planu działania!

Samobójstwa zdarzają się na całym świecie i mogą dotyczyć osób w prawie każdym wieku. W skali globalnej, liczba samobójstw jest najwyższa u osób powyżej 70 r.ż. Jednak w niektórych krajach samobójstwa są popełniane najczęściej przez osoby młode. Co więcej, w skali światowej samobójstwa są drugą, najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku 15-29 lat.

„Niniejszy raport jest apelem do podjęcia działań mających na celu rozwiązanie ogromnego problemu zdrowia publicznego, który dotychczas stanowczo zbyt długo stanowił temat tabu”, powiedziała dr Margaret Chan, Dyrektor Generalna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ogółem z powodu samobójstw umiera więcej mężczyzn niż kobiet. W krajach bogatszych samobójstwa popełnia trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. Szczególnie narażeni na ryzyko są mężczyźni w wieku powyżej 50 lat. W krajach o niskich i średnich dochodach, samobójstwa wśród osób młodych i starszych kobiet są częstsze niż w odpowiadającej im grupie wiekowej w krajach wysoko rozwiniętych.

Samobójstwom można zapobiec

Ograniczenie dostępu do środków umożliwiających popełnienie samobójstwa, odpowiedzialne udzielanie informacji w mediach (unikanie sensacyjnego języka w przypadku mówienia o samobójstwach, unikanie szczegółowych opisów metod stosowanych przez samobójców), także zapewnienie wczesnej diagnozy i podjęcie odpowiednich działań w społecznościach, w szczególności przez pracowników ochrony zdrowia w przypadku wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego i związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Kluczowa jest opieka personelu medycznego nad osobami, które podejmowały próby samobójcze – między innymi poprzez regularny kontakt, w tym rozmowy telefoniczne, wizyty domowe. Jest to ważne, ponieważ osoby, które usiłowały popełnić samobójstwo w przeszłości, są bardzo narażone na podjęcie kolejnych prób.

Wysoki stopień zaangażowania jest niezbędny nie tylko w ramach sektora ochrony zdrowia, ale również ze strony sektora edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej czy sprawiedliwości. „Niniejszy raport, pierwsza taka publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, stanowi kompleksowy przegląd danych z całego świata na temat samobójstw, prób samobójczych i skutecznych działań przeciwdziałającym samobójstwom.

Wiemy co jest skuteczne. Teraz jest czas na podjęcie odpowiednich działań”, powiedział dr Shekhar Saxena, Dyrektor Departamentu WHO ds. Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktywnych. Publikacja raportu ma miejsce na tydzień przed Światowym Dniem Przeciwdziałania Samobójstwom, obchodzonym 10 września każdego roku. Wydarzenie to daje okazję do wspólnych działań w celu podwyższenia świadomości na temat samobójstw i zapobieganiu samobójstwom na całym świecie. W Planie Działania na Rzecz Zdrowia Psychicznego 2013-2020 Światowej Organizacji Zdrowia, kraje członkowskie WHO zobowiązały się do pracy na rzecz globalnego celu, jakim jest zmniejszenie wskaźnika występowania samobójstw o 10% do 2020 roku.

Wprowadzony w 2008 Program w zakresie Zdrowia Psychicznego (Mental Health Gap Action Programme) Światowej Organizacji Zdrowia, wskazuje przeciwdziałanie samobójstwom jako jeden z priorytetów i dostarcza potwierdzone naukowo, merytoryczne wytyczne w celu zwiększenia dostępu świadczeń w państwach.

Więcej informacji:

Raport WHO: Przeciwdziałanie samobójstwom: ogólnoświatowy imperatyw Informacje nt. przeciwdziałania samobójstwom: www.who.int/suicide/

Facebook: www.facebook.com/WHO

YouTube: www.youtube.com/user/who

Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom: www.iasp.info/wspd/

14.01.2015

Zdjęcia w serwisie: www.stock.chroma.pl, www.123rf.com, archiwa autorów i redakcji

Najnowsze

Poradnik: „Jak możesz pomóc osobie, która ma skłonności samobójcze”

10 września przypada Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Centrum Terapii Dialog przygotowało specjalny poradnik dla osób, które chcą pomagać innym ze...

Psychoedukacyjne Grupy Wsparcia

Ci, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o swojej chorobie/zaburzeniu oraz tacy, którym z różnych powodów trudno jest zdecydować...

Jak zostać psychiatrą? Studia oczami studentów

Jakub Tercz, Aleksandra Hamny Studia na kierunku lekarskim nie przygotowują do bycia psychiatrą – twierdzą polscy studenci. To byłby dobry...

Trening Interpersonalny – Ryszard Kulik

Jacek Jakubowski | Grupa TROP Problematyka pracy z małymi grupami jest przede wszystkim domeną psychologii. (…) refleksja nad człowiekiem i jego...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Asystent zdrowienia – oczekiwania i przygotowanie

Anna Liberadzka Asystenta zdrowienia można określić jako: towarzysza, mediatora, motywatora, pełnomocnika, rzecznika, mentora. Ta nowa rola osób z doświadczeniem kryzysu...

Buka u psychiatry – Łukasz święcicki

Z popularyzacją wiedzy medycznej kłopot jest taki, że każdy w zasadzie czuje się kompetentny, by takową uprawiać. Zawiera to,...

Na czasie

O leki i korytarze humanitarne apelują ukraińscy psychiatrzy

Monika Wysocka / PAP Chorującym psychicznie w Ukrainie brakuje leków...

Starość – wyzwanie dla współczesnej cywilizacji

Tadeusz Parnowski (PTPG, RJP PAN) Zmiany demograficzne i epidemiologiczne w...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Może Cię zainteresować
Rekomendowane